OKSB Danışmanlığı

     Onaylanmış Kişi statüsü, gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, ticari kayıtlarını genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak tutan, mali yeterliliği bulunan, belli sayıda kişi istihdam eden ve belli bir dış ticaret performansına sahip firmalara, adlarına düzenlenen onaylanmış kişi statü belgesi aracılığıyla, gümrük işlemlerinde birtakım kolaylıklar tanıyan bir gümrük statüsüdür. Sunmuş olduğumuz  OKSB danışmanlık hizmetimiz sayesinde firmanıza değer katıyor, zaman ve maliyet avantajı sağlıyoruz.

GÜMRÜKLEME
MEVZUAT