Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

  • Hizmette etik değerlere bağlı kalmak, tarafsızlık ve gizliliği sağlamak,

  • Teknolojik gelişmeleri takip ederek faaliyetlerimizin etkinliğini artırmak,

  • Çalışanlarımızın etkin katılımını sağlamak ve çalışma verimliliğini artırmak,

  • Amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda kaynakları etkin ve ekonomik biçimde kullanmak,

  • Hizmet kalitesini sürekli geliştirmek, yasal şartlar ve mevzuat dahilinde müşteri beklentilerini en uygun şekilde karşılamak,

  • Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek için; kalite yönetim sisteminin şartlarına uymak ve kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirerek geliştirmek,

  • Gümrük müşavirliği ve dış ticaret danışmanlığı konularında eğitimli kadroya sahip olmak, hizmet kalitesini artırmak için planlı eğitim ve geliştirme çalışmaları yapmak,

  • Çalışanlarına değer veren kurum kültürünü canlı tutmak, ekip çalışması anlayışını kurum kültürümüzün temel unsurlarından biri olarak görmek ve çalışan memnuniyetini sürekli kılmak.

YYS Danışmanlığı
OKSB Danışmanlığı