İthalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğ (Tebliğ no: 2019/8)’de değişiklik yapılmasına Dair tebliğ

İthalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğ (Tebliğ no: 2019/8)’de değişiklik yapılmasına Dair tebliğ

8 Eylül 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete Sayı : 31947

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 21/11/2019 tarihli ve 30955 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/8)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğin Ek-2’sinde yer alan “2B- İhracatçı – Üretici Bilgi Formu” ibaresi “2B- İhracatçı – Üretici Bilgi Formu (Forklift üretimine ilişkin kapasite raporunun sunulması halinde 2B-İhracatçı-Üretici Bilgi Formu aranmaz)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.