İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Değerli Müşterimiz

Bugün yayımlanan Resmi Gazete ile  2015/3  sayılı  İthalatta Gözetim Tebliğinde Değişiklik yapılmıştır.

RESMİ GAZETE : TIKLAYINIZ 

Gerçekleşen değişiklik ile daha önce  Gözetime tabii olmayan  3921.19 ve  3920.10  GTİP’leri tebliğe ilave edilmiştir.

3920.10 =>  Etilen polimerinden olan Plastiklerden diğer plakalar, levhalar, filmler, folyo ve şeritler (gözeneksiz)  => Gözetim oranı :  CIF  3 USD / BRÜT KG 
3921.19=> Diğer Plastiklerden olan  diğer plakalar, levhalar, yapraklar, filmler, folyoler ve şeritler => Gözetim oranı: CIF 5 USD / BRÜT KG 

NOT : ilgili GTİP ‘lerden geçmiş dönemde gerçekleştirmiş olduğunuz bir ithalat işlemi olması durumunda firmanıza ayrıca bilgi verilecektir.

Saygılarımla

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2015/3)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

 

 

MADDE 1- 22/5/2015 tarihli ve 29363 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/3)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.