İhracat Genelgesinde Değişiklik

İhracat Genelgesinde Değişiklik

  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapılan ihracatta, GB’nin 22 nci hanesinin ( beyannamede Döviz cinsinin ) Türk lirası olarak beyan edilmiş olması ve ihracata ilişkin bedelin Türk lirası olarak tahsil edilmesi zorunludur. Ancak 05.12.2022 tarihinden önce düzenlenen gümrük beyannameleri ve bu kapsamda yapılan tahsilatlar için bu şart aranmaz.  (Yürürlük tarihi:05.12.2022)

MADDE AÇIKLAMASI :

05.12.2022 tarihinden itibaren;

  • K.KT.C’ye yapılacak ihracatlarda, ihracat faturasında Döviz cinsi olarak sadece Türk Lirası kullanılabilir. Diğer Döviz cinsleri ile ( Örn: Euro, Dolar vb.)  ihracata müsaade edilmeyecektir. 
  •  İhracat Bedeli sadece Türk Lirası olarak tahsil edilebilir. İhracat bedelinin diğer Döviz cinsleri ile (Örn: Euro, Dolar vb.) tahsiline müsaade edilmeyecektir.
  •    Ek-2 İhracat Bedelinin Yurda Getirilmesinde İstisna Tanınan Ülkelere  Mısır Ülkesi Eklendi. 

MADDE AÇIKLAMASI : 

MISIR’a yapılan ihracatlarda ihracat bedelinin yurda getirme zorunluluğu bulunmamaktadır