Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 203)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 203)

20.12.2023 tarihli  yayımlana Resmi Gazete ile  6307.10.10.00.00 ve 6307.10.90.90.00  GTİP ile beyan edilen TEKSTİL ürünleri ihtisas gümrüğü uygulamasından muaf tutulmuştur.

 

20 Aralık 2023 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 32405
TEBLİĞ
Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 105)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 203)

MADDE 1- 27/2/2013 tarihli ve 28572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105)’nin Ek-1’inde yer alan listeye aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

6307.10.10.00.00 Örme veya kroşe
6307.10.90.90.00 Diğerleri

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.